Avrioa İttifaqı necə işləyir?

·       Avropa Parlamenti

Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinin əhalisi tərəfindən onların maraqlarını qorumaq üçün, Avropa Parlamenti 5 ildən bir seçilir. Avropa Parlamentinin əsas işi Avropa Qanunvericiliyini   Avropa komissiyası tərəfindən  verilən məsələlərə əsasən qəbul etməkdir. Avropa Parlamenti  verilən cavabdehlikləri Avropa ittifaqı sovetiylə paylaşır.Parlament və sovet  eyni zamanda, Avropa ittifaqının illik büdcəsinin təsdiqlənməsinin səlahiyyətlərinində paylaşırlar. Parlamentin əsas iclası Strasburqda(Fransada), ancaq qalan iclasları isə Briuseldə(Belqiyada) keçirilir.

Avropa Soveti

Sovet üzv dövlətlərin hakimiyyətindən ya dövlət rəhbərliklərindən, onun prezidentlərindən və Avropa ittifaqı komissiyasının prezidentindən ibarətdir.  Sovetin işləməsində  Avropa ittifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlk siyasətinin Ali nümayyəndəliyi  iştirak edir.Avropa soveti Avropa ittifaqının  ümumi siyasətini və prioritetlərini müəyyənləşdirir.Onun qanunverici funksiayalrı yoxdur. Avropa soveti onun Prezidentinin dəvəti ilə hər altı ayda iki dəfə yığılır.əgər situasiya tələb etsə Prezident xüsusi iclasda edir.Prezidentin  səlahiyyətlik müddəti iki il yarımdır, bir dəfə təkrar edilmə səlahiyyəti ilə. Avropa Soveti adi olaraq Briuseldə keçirilir.

Avropa İttifaqı Soveti

Avropa ittifaqı Soveti Avropa İttifaqının qərar verən əsas orqanıdır. O, Avropa Parlamentiylə  Avropa  İttifaqının qanunvericiliyinin  qəbul etmə səalhiyyətini ayırır. Avropa ittifaqı soveti avropa ittifaqının bütün Dövlətlərinin Milli Hakimiyyət Nazirliklərindən ibarətdir. Hər Sovet görüşündə  hər bir Avropa ittifaqının  üzv Dövlətindən   açıqlanacaq məsələyə cavabdeh  nazir iştirak edir. Başqa və başqa  üzv Dövlətləri 6 ay müdətiylə dəyişməklə Sovetin Prezidentliyinı tutur,  sədrirlik edir və bu görüşlərin ümumi  siyasi gündəlik qaydalarını tərtib edir.  Dəyişmə Prezidentlik Xarici İşlər Sovetinə aid deyli  hansıki, Avropa ittifaqının Xarici İşllər  və təhlükəsizlik siyasətinin Ali nümayyəndəliyidir.

Avropa Komissiyası

Avropa Komissiyası Avropa ittifaqıının yerinə yetirən orqanıdır və Avropa ittifaqının ümüumi maraqını təqdim edir. O, yeni Avropa qanunları lahiyyəsini işləyib hazırlayacaq hansıiki, Avropa Parlamentinə və sovetinə təqdim edəcək. O, təcrübədə Avropa ittifaqının ümumi siyasətini   yerinə yetirəcək və Avropa ittifaqının  fondlarının proqramlarını idarə edir.komissiya eyni zamanda “ Müqavilə qoruyan” rolda çıxır hansıki, Avropa ittifaqının müqavilələrin və qanunlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.O pozuntulara qarşı ölçülər götürə bilər və lazım olduqda Avropa məhkəməsinə müraciyyət edə bilər.Komissiya  28  komisardan ibarətdir, haradaki onların hər bir Avropa ittifaqının bir üzv Dövlətinin nümayyəndəsidir.  Komissiya prezidenti Avropa ittifaqının 28 üzv Dövləti Hakimiyyəti tərəfindən  seçilib və Avropa ittifaqı parlamenti tərəfindən təsdiqlənib.  Onların Milli Hakimiyyətləri tərəfindən yeni prezidentlə konsultasiya əsasında başqa komissarlar  namizədlik edirlər  və Avropa Parlamenti tərəfindən  təsdiqlənirlər.  Onlar öz Dövlətlərinin hakimiyyətini təqdim etmirlər. Bunun əvəzinə onların hər biri Avropa ittifaqının   konkret Siyasi  mühitinə cavabdehdirlər. Onların  hər biri 5 il müddətiylə seçilirlər.

Avropa Xarici Fəaliyyət Xidməti

Avropa Xarici Fəaliyyət xidməti Avropa ittifaqının Diplomatik korpusunu təqdim edir. O, Avropa ittifaqının Xarici İşlər Rəhbərinə(Xarici iş və Təhlükəsizlik siyasətii məsələlərində Ali nümayyəndəliyində) Vahid Xarici və Təhlükəsizlik Siyasətinin yerinə yetirilməsinə   yardım edir. Xarici Fəaliyyət Xidmətinin deleqasiyası Avropa xalqı adı ilə bütün dünyada fəaliyyət göstəririlər və tam olaraq Avropa ittifaqını təqdim edirlər. Avropa Xarici Fəaliyyət Xidməti Avropa ittifaqının başqa strukturalarından fəaliyyətdə aftonomiyalıdır ancaq, onun Avropa ittifaqının başqa   mühit siyasətinə,   şəxsi siyasətinin    uyğunluğunu   təmin etmək üçün hüquqi bir məsuliyyəti   var. Yuxarıda qeyd edilənləri yerinə yetirmək üçün   ali nümayyəndəlik eyni zamanda avropa ittifaqının viçe Prezidenti   və xarici İşlər sədridir.Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin   Diplomatik   işi eyni zamnda Ali nümayyəndəliyin   şəxsi fəaliyyətini yerinə yetirməyin tərəfini tutur.


 
Follow us on social media
Один день из жизни наблюдателя 
(субтитры на азербайджанском языке)