Mandat
Biz Avropa İttifaqının silahsız mülkü müşahidəçi missiyasıyıq. Bizim missiyamız 2008-ci ilin sentyabırında göndərildi, ondan sonra Avropa İttifaqı vasitəsiylə altı bəndlik razılaşma imzalandı, nəyin əsasında da avqust müharibəsi dayandırıldı.

Bizim prioritetlərimizdir: ·

• Müharibənin yenilənməsinin aradan qaldırılmasının qeydinə qalmaq;
• Abxaziya və Cənubi Osetiyanın administraisiya sərhədlərinin iki tərəfli yaşayan əhalinin təhlükəsizlik və normal yaşayış şəraitlərinin yaranmasına imkan yartmaq; 
• Münaqişə tərəfləri arasında inam yartamaq; 
• Gürcüstan və bölgələr arasında Avropa siyasətinin müəyyənləşdirici strukturları haqqında məlumatlaşdırmaq. 

Missiya fəaliyyətə başladıqdan sonra 24 saatlıq patrulluq edir və xüsusi diqqət yetirir Cənubi Osetiya və Abxaziya administrasiya sərhədlərinin yerləşdiyi əraziyə.Missiyada 200-ə qədər Avropa İttifaqının başqa və başqa ölkələrindən müşahidəçi işləyir. Bizim baş idarəmis Tbilisidə yerləşir ancaq, bölgə idarələri Qoridə, Msxetada və Zuqdidə. Bizim mandat Gürcüstanın bütün ərazisinə yayılır ancaq, Abxaziya və Cənubbi Osetiya De-fakto hakimiyyətinin nümayyəndələri bu günə qədər onların nəzarəti altında olan əraziyyə daxil olmağa icazə vermirlər.

Follow us on social media
Один день из жизни наблюдателя 
(субтитры на азербайджанском языке)