Avropa İttifaq
Avropa İttifaq  Gürcüstanda

Avropa İttifaqınn müşahidəçi missiyasından başqa, Gürcüstanda Avropa İttifaqının iki əsas idarəsi fəaliyyət göstəriri:

  • Avropa ittifaqının xüsusi nümayy əndəliyi cənubi Kavqazda və Gürcüstanın krizis məsələlərində
  • Avropa ittifaqının  gürcüstanda nümayy əndəliyi

·          Avrioa İttifaqı nec ə işləyir ?

Avropa Parlamenti
Follow us on social media
Один день из жизни наблюдателя 
(субтитры на азербайджанском языке)