პირობები

2018 წლის ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში


კონკურსის „ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში 2018“ წესები ეყრდნობა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპებს, ემსახურება პროფესიონალიზმის ხელშეწყობასა და ეთიკის ნორმების დამკვიდრებას ქართულ ჟურნალისტიკაში.

 

კონკურსანტებს შეუძლიათ მხოლოდ ერთი ნაშრომის წარდგენა ქვემოთ მოყვანილ ერთ საპრიზო კატეგორიაში:


ა. სტატია  ბეჭდურ ან ელექტრონულ მედიაში;

ბ. სიუჟეტი  სამაუწყებლო ან ელექტრონულ მედიაში;

გ. საგამოძიებო სტატია ან სიუჟეტი ბეჭდურ ან ელექტრონულ მედიაში;

დ. სამაუწყებლო მედიაში; ბლოგი/თვალსაზრისი /სვეტი ბეჭდურ, ელექტრონულ ან სამაუწყებლო  მედიაში;

ე. ორიგინალური და ინოვაციური ნაშრომი ბეჭდურ,  ელექტრონულ ან  

ვ. დოკუმენტური ფოტო, რომელიც ევროკავშირის ფასეულობებს (ადამიანის უფლებები, მათ შორის უმცირესობათა უფლებები, სოციალური სამართლიანობა, ადამიანის ღირსების პატივისცემა, სიტყვის თავისუფლება, დემოკრატია, თანასწორობა და კანონის უზენაესობა) ასახავს და გამოქვეყნებულია ბეჭდურ ან ელექტრონულ მედიაში;

ზ. კონფლიქტების მიმართ სენსიტიური საუკეთესო ჟურნალისტური ნაშრომი, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში მომხდარი სამხედრო კონფლიქტების მხარეებს შორის ნდობისა და მშვიდობის აღდგენას, ეყრდნობა ჟურნალისტური ეთიკისა და პროფესიონალიზმის მაღალ სტანდარტებს (ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზი სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში).


1.  თითოეულ კატეგორიაში მხოლოდ ერთი გამარჯვებული გამოვლინდება. პრიზები შემდეგნაირად გადანაწილდება: 
(ა), (ბ), (გ), (დ), (ე), (ვ) კატეგორიებში გამარჯვებულები მიიღებენ ფულად ჯილდოს €1250 ოდენობით;
(ზ) კატეგორიაში გამარჯვებული მიიღებს ვაუჩერს ომისა და მშვიდობის ინსტიტუტის ლონდონის ოფისში ერთთვიანი სტაჟირების გასავლელად.
 

2.  საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 15 ოქტომბერი;
 

3.  მიიღება მხოლოდ ის საკონკურსო ნამუშევრები, რომლებიც პირველად გამოქვეყნდა, ეთერში გადაიცა ან ინტერნეტში განთავსდა 2017 წლის 2 ნოემბრიდან 2018 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით;
 

4.  კონკურსში დაიშვება ქართული, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნებული, ტრანსლირებული ან ინტერნეტით გავრცელებული ნამუშევრები; საკონკურსო ნამუშევრები სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზის მოსაპოვებლად შესაძლოა წარმოდგენილ იქნას ოსურ და აფხაზურ ენებზე;
 

5.  კონკურსში მონაწილეობა შესაძლებელია მხოლოს განაცხადის ფორმის სრულად შევსების და თანმდევი მასალების წარმოდგენის საფუძველზე. განაცხადის ფორმა და თანმდევი და განაცხადის წარდგენის წესები განთავსებულია კონკურსის ვებ გვერდზე: www.euprizejournalism.eu
 

6.  კონკურსის მონაწილეებს მხოლოდ საკუთარი ნამუშევრების წარდგენა შეუძლიათ.
 

7.   კონკურსში დაიშვებიან საქართველოს მოქალაქეები მის  საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, რომელთა ასაკი  2018 წლის 15 ოქტომბრისათვის შეადგენს ან აღემატება 18 წელს;
 

8.   2016 და 2017 წლების გამარჯვებულებს არ ექნებათ კონკურსში მონაწილეობის უფლება. 


9.  გუნდური საკონკურსო ნამუშევრის წარდგენის შემთხვევაში, განაცხადის ფორმაში ყველა თანაავტორის სახელის და გვარის მითითება სავალდებულოა. თანაავტორების რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს სამს; ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სამშვიდობო ჟურნალისტიკის სპეციალური პრიზის მოსაპოვებლად მიიღება მხოლოდ ინდივიდუალური განაცხადები;

 

10. ევროკავშირი იტოვებს უფლებას ნაწილობრივ ან მთლიანად გამოაქვეყნოს საკონკურსო ნამუშევრები კონკურსის „ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში“ და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტების რეკლამირებისთვის;

 

11. საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენით, კონკურსის მონაწილეები ეთანხმებიან კონკურსის “ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში” წესებს, პირობებს და პროცედურებს;


12. ნამუშევრები შემდეგი კრიტერიუმებით შეფასდება: 

(ა), (ბ), (გ), (დ), (ე), კატეგორიებში კრიტერიუმებია: ფაქტობრიობა, სიღრმისეული ანალიზი, ფოკუსი; სამართლიანობა და ბალანსი; შემოქმედებითობა და სტილი; მნიშვნელოვნება;

(ვ) კატეგორიის კრიტერიუმებია: შემოქმედებითობა და გამომსახველობა; ზეგავლენა; ევროკავშირის ფასეულობების (ადამიანის უფლებები, მათ შორის უმცირესობათა უფლებები, სოციალური სამართლიანობა, ადამიანური ღირსების პატივისცემა, სიტყვის თავისუფლება, დემოკრატია, თანასწორობა და კანონის უზენაესობა) ასახვა;

(ზ) კატეგორიის კრიტერიუმებია: მიუკერძოებლობა; მედიაში ნდობის და სამშვიდობო დიალოგის მხარდაჭერა; კონფლიქტების გაშუქების ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებზე დაყრდნობა; მნიშვნელოვნება და ზეგავლენა.

 

13. გამარჯვებულების ვინაობა გამოცხადდება 2018 წლის ბოლოს საზეიმო ცერემონიაზე, რომლის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება ვებ-გვერდზე www.euprizejournalism.eu

 

14. კონკურსის ჟიურის ექნება საკონსულტაციო ფუნქცია და მის შემადგენლობაში შევლენ მედიის სფეროს ქართველი და ევროპელი პროფესიონალები. ჟიურის წევრები თავიანთ მოსაზრებებს  წარუდგენენ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, რომლებიც მხედველობაში მიიღებენ ჟიურის მოსაზრებებს კონკურსში გამარჯვებულების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ეს  გადაწყვეტილებები   საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.

 

15. ჟიურის წევრები, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობისა, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის და ევროკავშირის საინფორმაციო პროექტის „ევროკავშირი საქართველოსთვის“ თანამშრომლები კონკურსში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ.
Follow us on social media
ვინ ვართ და რას ვაკეთებთ

მისიის ხელმძღვანელი 8 მარტის შესახებ
მისიის ხელმძღვანელი მესამე არხს ესაუბრება