პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფისი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის დეპარტამენტია.

ჩვენი საინფორმაციო პოლიტიკა პროაქტიურ მიდგომაზეა დაფუძნებული. მისიის მიზნების შესახებ არსებობს სრული გამჭვირვალობა და ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეაგირება დროულად ხდება. ჩვენი ოფიციალური წარმომადგენლები ხელმისაწვდომნი არიან 24 საათის განმავლობაში 365 დღე წელიწადში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელეფონი: +995 591 227 069
ელ-ფოსტა: press@eumm.eu

კლაას მაესი 
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელიმიმდინარეობს შერჩევის პროცესი...

პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი

თამთა მეგრელიძე
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი/მედია მონიტორი


მიმდინარეობს  შერჩევის პროცესი...
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი/მედია მონიტორი


Follow us on social media