Missiya rəhbərinin vəzifəsini icra edən

1 yanvar 2020-ci ildən Xanım Kate Fearon Avropa Birliyinin Monitorinq Missiyasının (EUMM) Gürcüstanda müvəqqəti rəhbər vəzifəsini icra edir. Bu rolu almamışdan əvvəl xanım Kate Fearon 3 aprel 2018-ci il tarixindən etibarən Missiya rəhbərinin müavini / qərargah rəisi idi.

2018-ci il 3 apreldən Keit Feiron Missiya rəhbərinin müavini/ştabın böyüyüd ür . Ona qədər o, Briuseldə bütün mülkü missiyalar üçün olan operasiyaların baş ştabında mülkü planlaşdırma və idarə etmə direktorlar direktorunun və mülkü operasiya komandirinin xüsusi məsləhətçisi və Osovada Qanun aliliyinin Avropa ittifaqının Missiyasının(EULEX) rəhbərinin xüsusi məsləhətçisi idi.

Fieron xanım Sudanda və Əfqanıstanda hakimiyyətin məsələlri ilə əlaqədar Böyük Britaniyada Dövlət Məsləhətçisi pozisiyasını tutmuşdur.O, eyni zamanda Kosovoda Beynəlxalq Mülkü nümayyəndəliyyin Mitrovça ofisinin rəhbəri, eyni zamnda Bosnia və Herçoqovinada Milli demokratik İnistutun siyasi partiyasının proqramının direktoru və Ali nümayyəndəlik ofisinin siyasi şöbəsinin böyüyünün müavini idi. 1996-cı il Cənubi İrlandiyanın  qadın kolasiyasının yaradıcısı idi  və iki il müddətində Cənubi İrlandiyanın birinci Asamliyasında İrlandiyanın qadın kolasiyası ştabının rəhbəri olaraq işləyirdi .

O, inglis və rus ədəbiyyatının bakalvr və maqistr dərəcəsinə sahibdir ,eyni zamanda İrlandiya siyasətində maqistr dərəcəsi var və hal-hazırda sosial müşahidənin metodlarını və qiymətləndirməsinin maqistr dərəcəsində oxuyur. O, akademiya jurnalında münaqişənı həll etmə və razılaşmasını yerinə yetirmək,six hallarda qadınlarla fokslaşdırmaq, əmin-amanlıq və təhlüksəsizlik mövzusunda  cox sayli reçenziyalı məqalələr  çap etdirdi.


CV Kate Fearon

Follow us on social media
Один день из жизни наблюдателя 
(субтитры на азербайджанском языке)