24 დეკემბერი 2008, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ექვია სკოლას
Follow us on social media