პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფისი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის დეპარტამენტია.

ჩვენი საინფორმაციო პოლიტიკა პროაქტიურ მიდგომაზეა დაფუძნებული. მისიის მიზნების შესახებ არსებობს სრული გამჭვირვალობა და ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეაგირება დროულად ხდება. ჩვენი ოფიციალური წარმომადგენლები ხელმისაწვდომნი არიან 24 საათის განმავლობაში 365 დღე წელიწადში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელეფონი: +995 591 227 069
ელ-ფოსტა: press@eumm.euაღნიშნულ პოზიციაზე მიმდინარეობს რეკრუტირება 
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელი


კლაას მაესი
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი

თამთა მეგრელიძე
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი/მედია მონიტორი


აღნიშნულ პოზიციაზე მიმდინარეობს რეკრუტირება 
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი/მედია მონიტორი


Follow us on social media